Джевдет Чакъров постави в парламента въпроса за лошото състояние на пътя Лъки-Юговски разклон

Джевдет Чакъров постави в парламента въпроса за лошото състояние на пътя Лъки-Юговски разклон. Във времето за парламентарен контрол той попита министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова какви са възможностите да бъде извършена реконструкция на пътя, който е в изключително лошо състояние.

Джевдет Чакъров заяви от парламентарната трибуна: Този път е единственият, който свързва община Лъки с областния център Пловдив и с вътрешността на страната, поради което е особено важен, но и същевременно доста натоварен. Въпреки че е част от третокласната пътна мрежа, той се състои в по-голямата си част от едно-единствено тясно платно с частични оширения. Освен това той, като високопроходим път, е разположен на голяма надморска височина върху силно пресечена планинска верига. Този път е доста труден и опасен за преминаване. Наклоните на пътя на много места надвишават 10 градуса, а завоите са почти един след друг и са доста остри.
Пътят е строен през 50-те години на миналия век и е оразмерен за много по-малък трафик от настоящия. По-голямото движение на автомобили е породено от факта, че пътят е единствената връзка, както вече посочих, между общината с областния център Пловдив и Асеновград. Освен това през летните месеци във връзка с посещението на местността Кръстова гора от туристи и от богомолци се натоварва доста сериозно. Пътят се ползва и като съкратен маршрут за пътуващите по направлението Смолян – Баните – Загражден – Лъки – Пловдив. По този път се движат и тежкотоварните камиони, които извозват оловно-цинковия концентрат от „Лъки инвест” АД за преработка в КЦМ. С оглед на това правените през годините малки частични ремонти са крайно недостатъчни за осигуряването на безопасността на движението и за оширяването на пътното платно.
В тази връзка Чакъров постави следните въпроси: Предвижда ли се реконструкция и рехабилитация на третокласен път „Юговски разклон – Лъки”? Ако се предвижда – кога, има ли средства за това? Ако не се предвижда, какви са причините за това хората в община Лъки да бъдат лишени от нормална пътна комуникация и да бъдат изложени на висок риск от пътно-транспортни произшествия? В по-общ план предвиждат ли се средства за рехабилитация на третокласната пътна мрежа конкретно в област Пловдив?

Министър Павлова потвърди лошото състояние на пътя, както и че “като цяло той не отговаря на изискванията за третокласен път като технически параметри, като състояние на основата, като настилка, габарит и ширина”. По думите й, за да се направи неговата цялостна реконструкция, рехабилитация, за да бъде приведен към минималните изисквания за третокласен път, е необходим цялостен технически проект плюс парцеларен план и отчуждаване на съответно терени – горски фонд по протежение на този път, защото е необходимо неговото оширяване, не само заради наклоните, а и защото на места той е изключително тесен. “Това, което мога да потвърдя, е, че за 2015 г. предвиждаме в рамките на програмата по текущ ремонт на републиканските пътища по трасето на този пътен участък да бъдат извършени ремонтни дейности и изкърпване на всички най-тежки участъци, особено тези, които ще бъдат отворени в резултат на зимните условия в края на зимния сезон”, посочи Лиляна Павлова.

Тя съобщи още, че се предвижда два пътя от региона на Пловдив област да бъдат включени в окончателния списък на проекти, които ще бъдат финансирани по Оперативната програма „Региони в растеж 2014 – 2020 г”: пътят Стойките – Широка лъка – Михалково – Кричим с дължина 71 километра, и разширяването на пътя Пловдив – Асеновград.

В коментара си Джевдет Чакъров посочи, че въпреки планираните аварийни ремонти на най-увредените участъци от пътя Лъки-Юговски разклон, е необходимо да се се стартира проектиране за цялостно привеждане на този път в съответствие с изискванията и  в един по-близък времеви период той да бъде цялостно изграден. Това е коректното отношение към хората, които живеят в този регион, подчерта Чакъров.

Чувам за добрата перспектива за реализацията на проекта за разширение на пътя Пловдив-Асеновград – въпрос, който аз поставям неколкократно през последните три години пред Вас и Вашите колеги.  Всички тези въпроси ще продължат да бъдат на моето внимание като народен представител, избран за трети път от Пловдив област и това е в името на необходимостта да има по-добри, по-сигурни и по-безопасни пътни комуникации, каза в заключение Джевдет Чакъров.

16.01.2015

Пълният текст от стенограмата с въпроса на Джевдет Чакъров можете да намерите на следния адрес: http://www.parliament.bg/bg/plenaryst/ns/51/ID/5334

 

Джевдет Чакъров отново настоя да се ускори проектът за разширение на пътя Пловдив-Асеновград

Депутатът от ДПС от Пловдив област д-р Джевдет Чакъров отново настоя да се ускори реализацията на проекта за разширение на пътя Пловдив-Асеновград.

Във времето за парламентарен контрол той попита служебния вицепремиер и министър на регионалното развитие Екатерина Захариева на какъв етап са процедурите и дали е осигурено вече финансиране за проекта, за който той поставя въпрос вече три пъти в последните четири години. Захариева отговори: Проектът е в списъка с обекти за изпълнение в следващия програмен период по Оперативна програма „Региони в растеж”. Тоест там мога да Ви кажа сто процента ще се случи този път догодина (2015), стига програмата да бъде одобрена наистина бързо, защото той е почти готов за строителство, с изключение на отчуждителните процедури.

В коментара си Джевдет Чакъров посочи: Отговорът, който Вие давате от високата трибуна на Народното събрание, е, че строителството ще започне през следващата (2015) година. Това е добра новина с оглед на това, че този път е изключително натоварен. Официалната статистика на Министерството на транспорта сочи, че за 24 часа по този път преминават над 21 хил. леки автомобили. Пътят е  и рисков и, за съжаление, стават много пътнотранспортни произшествия в не малко случаи, за съжаление, и с жертви.
Той е и основна комуникация към област Смолян, към област Кърджали, сега и с новите КПП-та – и към Гърция, така че потребността от това разширение е огромна. Ще следим този процес заедно с колегите от областта, за да можем коректно да уведомяваме и информираме хората.

6 ноември 2014 година

Пълният текст от стенограмата с въпроса на Джевдет Чакъров можете да намерите на следния адрес: http://www.parliament.bg/bg/plenaryst/ns/51/ID/5310

Джевдет Чакъров настоя МОСВ да придвижи в по-кратки срокове проекта за изграждане на допълнително водоснабдяване на първомайското село Буково, одобрен за финансиране от ПУДООС

Депутатът от ДПС Джевдет Чакъров настоя Министерството на околната среда и водите да придвижи в по-кратки срокове проекта за изграждане на допълнително водоснабдяване на първомайското село Буково, одобрен за финансиране от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).

В парламентарен въпрос към служебния министър на околната среда и водите Светлана Жекова той посочи, че село Буково, община Първомай, област Пловдив от десетки години е почти целогодишно на воден режим, а лятото той е много по-тежък, защото водата за ползване в момента от водоизточника на населеното място е крайно недостатъчна за живеещите там. Чакъров обясни, че в селото има активно развито животновъдство и потребностите на хората, които живеят там, в никакъв случай не са задоволени.

Джевдет Чакъров подчерта още: “Община Първомай, както повечето общини в страната, няма самостоятелна финансова възможност да реши този проблем и затова се е обърнала към Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) към Министерството на околната среда и водите за финансова помощ като е представила Проект за допълнително водоснабдяване на селото. С писмо от 26 август тази (2014) година кметът на община Първомай е информиран от ПУДООС, че на заседание на Управителния съвет на предприятието на 1 август тази (2014) година е взето решение да се отпуснат необходимите средства за реализация на посочения проект. Във връзка с това моите въпроси към Вас са: Получено ли е становище на компетентната дирекция на Министерството на околната среда и водите и подготвя ли се подписването на договора между община Първомай и ПУДООС за отпускането на безвъзмездната финансова помощ за реализацията на Проекта за допълнително водоснабдяване на село Буково, община Първомай? Ако все още няма становище от компетентната дирекция в Министерството на околната среда и водите, какви са причините за това и кога се очаква да се подпише договор с общината за финансиране на проекта?”

В отговора си служебният министър Жекова обясни, че Управителният съвет на 1 август е взел принципно решение проектът да бъде подкрепен с финансиране от 1 млн. 573 хил. лв, но подписването на договора с община Първомай е под условие да бъде получено становище от компетентната Дирекция по управление на водите в МОСВ.  Жекова обясни, че това становище все още не е получено, тъй като с писмото от 26 август до община Първомай са изискани допълнителни конкретни документи, които трябва да бъдат предоставени, за да бъде окомплектовано предложението за проекта и тези документи да бъдат предоставени на компетентната Дирекция по управление на водите, за да може да се издаде становище от нея и да се пристъпи оттам-нататък към подписване на договор с общината. Като основен проблем Светлана Жекова посочи недоброто качество на водата от новия водоизточник, който се предлага, тъй като лабораторните изследвания са показали високо, значително над допустимото съдържание на манган и желязо, а в проекта не е предвидено пречиствателно съоръжение.

В коментара си след отговора Джевдет Чакъров посочи: “Известно ми е, че има по-високо съдържание на манган в този район. Аз си спомням като бивш министър на околната среда и водите, че решихме и изградихме, отново със съдействие от ПУДООС, станция за пречистване на мангана в община Харманли – една доста сериозна инвестиция. Тогава се включи и Министерството на регионалното развитие и благоустройството като принципал на ВиК. И тук трябва да бъде подходено по същия начин”. Чакъров обясни още, че и в случая със село Буково е предвидено пречистване на питейната вода от мангана и желязото чрез съответното съоръжение и че по негова информация компетентните органи на областно ниво, с оглед да няма риск за здравето на хората, които живеят там и ще ползват тази питейна вода, са дали положителна санкция.
В заключение Джевдет Чакъров заяви: “Ще следим този процес, за да има положително решение на проблема, защото в това село живеят над 500 души. За разлика от другите села, които са обезлюдени, тук има много млади хора, които работят. Има силно развито животновъдство. Този проект се готви от общината повече от 7-8 години. Той е финализиран, окомплектован е, представен е пред ПУДООС и изцяло влиза в контекста на визията ни за изравняване на стандартите на живот между регионите с цел постигане на нормални качество и стандарт на живот във всички населени места, включително и в малките”.

6 ноември 2014 година

Пълният текст от стенограмата с въпроса на Джевдет Чакъров можете да намерите на следния адрес: http://www.parliament.bg/bg/plenaryst/ns/51/ID/5310

 

 

Джевдет Чакъров настоя през следващия програмен период на оперативните програми да бъде решен въпросът с отговорността за налагането на финансови корекции по проектите

Депутатът от ДПС и заместник-председател на парламентарната комисия по околна среда и води Джевдет Чакъров настоя през настоящия програмен период на новите оперативни програми да бъде решен въпросът с отговорността за налагането на финансови корекции по проектите.

В парламентарен въпрос към министъра на околната среда и водите Ивелина Василева д-р Чакъров настоя да не се повтарят проблемите от изминалия програмен период. От парламентарната трибуна той заяви: На първо място искам да поставя въпроса за финансовите корекции. Досега се упрекваха единствено и само общините за допуснатите нарушения, довели до налагане на финансови корекции. Едва в последните дни и вицепремиерът Томислав Дончев посочи, че подходът вече ще е  друг, а именно всички субекти, ангажирани с реализацията на проектите, финансирани по оперативните програми, да носят своята отговорност. Джевдет Чакъров подчерта, че именно това е коректният подход, за което той нееднократно е изразявал позиция. Той посочи, че не трябва повече да се допускат случаи като този с община Сопот, която за да плати наложените финансови корекции по проект, финансиран от Оперативната програма “Околна  среда 2007-2013″ , стигна до разпродаване на общинско имущество. “В никакъв случай това не трябва да се повтаря”, заяви д-р Чакъров.

Като друг проблем, който не бива да се допуска през настоящия програмен период той посочи процедурата за проекти на т.нар.”зелена поляна”, обявена за финансиране на проекти по Оперативната програма “Околна среда 2007-2013″ преди три години. По нея се отпуснаха средства за проекти на общини за изграждане на водна инфраструктура, с които да се финансира цялата процедура – от изработването на проектите, през съответните процедури  по ОВОС, издаване на строителните разрешителни и др., до самото строителство. Повечето от тях обаче не успяха да завършат дори проектирането. Надявам се да не се прилага повече така наречената практика за „зелена поляна” или финансиране на проекти, които тръгват съвсем от началото, защото така има риск да не бъдат реализирани средствата по предназначение, коментира Джевдет Чакъров.

Той критикува и честите реорганизации на Оперативната програма “Околна среда 2007-2013″. “През изминалия програмен период три-четири пъти се прави реорганизация, включително и обединяване на управляващия орган и междинното звено, считам, че това не са добри практики”, заяви Чакъров.

3 юли 2015

Пълният текст от стенограмата на парламентарния контрол с въпроса на Джевдет Чакъров можете да намерите на следния адрес: http://www.parliament.bg/bg/plenaryst/ns/51/ID/5410

Д-р Чакъров настоя за ясни разчети на разходите, които ще са необходими за клиничните пътеки в основния и допълнителния пакет медицински услуги

Д-р Джевдет Чакъров настоя за ясни разчети на разходите, които ще са необходими за плащане на клиничните пътеки в основния и допълнителния пакет медицински услуги, дефинирани с промените в Закона за здравното осигуряване.

На заседание на парламентарната комисия по здравеопазване той постави въпрос на министъра на здравеопазването Петър Москов. Д-р Чакъров попита: “Наскоро, господин министър казахте, че в момента клиничните пътеки не са реално остойностени, че не са реални цените на отделните компоненти от пътеката, на труда на лекарите, на различните изследвания, манипулации, интервенции, медикаментозно лечение, режийните разходи и така нататък и че остойностяването на пътеките преди време е станало на принципа цитирам Вашите думи: „Някой нататък във времето е решил, толкова пари е имало и толкова се е давало”. Обяснявате, че сега клиничните пътеки ще бъдат остойностени като целта е да стане ясна реалната стойност на нашето лечение от марлята, кончето, антибиотика или скъпото лекарство.
Във връзка с това моят въпрос към Вас е на какъв етап от работата по реалното остойностяване на клиничните пътеки, кой работи по това остойностяване, кога се очаква да приключи работата, има ли индикативни стойности какви средства ще са ни необходими за клиничните пътеки, които ще бъдат включени в основния пакет и съответно в допълнителен пакет медицински услуги?”
По думите на министър Москов предстои наемането на международна консултантска фирма, която да предложи международна методика за определянето на стойността на клиничните пътеки у нас.

Д-р Чакъров изрази препоръка този процес да приключи преди да започне преговорният процес между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз и Българския стоматологичен съюз по новия Национален рамков договор за медицинските дейности през 2016 година.

2 юли 2015 година

Пълният текст на стенограмата можете да намерите на следния адрес:
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2340/steno/ID/3859

 

Д-р Чакъров настоя за пълна информираност и прозрачност при продажба на обособени части от лечебни заведения

Д-р Джевдет Чакъров настоя за пълна обществена информираност и прозрачност при продажбите на обособени части от лечебни заведения. На заседание на парламентарната комисия по здравеопазване той постави въпрос на министъра на здравеопазването Петър Москов във връзка с решения на правителството за продажбата на обособени части – недвижима собственост от УМБАЛ „Свети Георги“, АД – Пловдив УМБАЛ „Георги Странски“, АД – Плевен.

“Според мен е редно и коректно обществеността да има информация за мотивите за продажба, за целите, които ще се постигнат.  Когато е оправдано, нека това да става. Но е добре да има информираност, да няма други интерпретации, че стартира по този начин приватизация на лечебни заведения. Начинът, по който стават продажбите, ценовата рамка – това трябва да бъде достояние на всички нас в страната, за да няма напрежение”, коментира д-р Чакъров.

2 юли 2015 година

Пълният текст на стенограмата от заседанието на парламентарната комисия по здравеопазване можете да намерите на следния адрес: http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2340/steno/ID/3859