Д-р Джевдет Чакъров: НЗОК не е търговско, а осигурително дружество

Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) не е търговско, а осигурително дружество, заяви д-р Джевдет Чакъров. По време на дебатите при гласуването на второ четене на промените в Закона за здравното осигуряване той призова колегите си да не примет текста, който предвижда НЗОК да не заплаща, а да купува медицински услуги.

Ето пълния текст от изказването на д-рЧакъров: Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Първо бих искал да се обърна към уважаемите народни представители и най-вече към лекарите, за да преценим много внимателно нещата, преди да сме взели окончателно решение по този казус, защото ще има много сериозни изменения и последици с решението, което бихме взели, а именно сериозната деформация, до която би довело такова решение.
Предложението за замяна на принципа НЗОК да заплаща, с нов принцип – да купува медицински услуги, преди всичко противоречи на принципите, по които действат осигурителните системи. Осигурителната система не закупува услуги, а заплаща за тях при настъпване на определени осигурителни рискове или събития. Това не е търговска, а осигурителна система и тя няма как да бъде закупена за услуга от името на осигурения, ако не е настъпило събитие. Аргументът, че по този начин ще бъдат намалени разходите, като Касата нямало да бъде само платец на отчетена дейност на базата на добре оформени документи, а ще закупува от името на здравноосигурените лица в тяхна полза медицински дейности, е меко казано несъстоятелен.
Ако няма настъпило осигурително събитие, какво ще закупува Здравната каса от името на осигурените? Или ако е настъпило осигурително събитие, Касата ли ще определя как да бъде лекуван човекът? Тя ли ще решава каква медицинска дейност и от кого да бъде закупена? Това противоречи на принципите, на базата на които е създадена НЗОК и въобще осигурителните системи. Бих казал, че това е много сериозен абсурд.
Какво означава НЗОК да се превърне от пасивен платец на извършените услуги в активен участник на пазара на здравни услуги, както и не само да разходва събраните средства за здравноосигурителна дейност, а активно да планира, договаря и закупува за здравноосигурените лица медицинските дейности, предлагани от лечебните заведения?! Категорично подчертавам още веднъж – това противоречи на принципите на осигурителната система. Налага се лечение, когато човек се разболее и потърси лекарска помощ. Какво ще купува Касата, преди да е настъпило заболяването или осигурителното събитие?! Къде е този пазар? По какъв начин той се е развил, преди да се формулира и да се даде ход на такава хипотетична ситуация?
Това изкривява и в друг аспект функционирането на системата с оглед на това, че не пациентът, след като е осигурен, ще има правото да избира лечебното заведение и екипите, при които да се лекува той, а Касата ще казва в кои лечебни заведения и по какъв начин това да става. Това в никакъв случай не е правилно!

Нарушават се изконни права на всички нас в качеството ни на пациенти! Това не е правилният подход.
Онова, което би следвало да направи Касата в случая, е да засили контрола още от предварителните изследвания, които се правят за всички нас като пациенти, впоследствие – за диагностицирането, по какъв начин се провежда лечението, тоест да има един изключително активен силен контрол и ефективна дейност това да бъде проследено, та на тази база да бъде извършено плащането.
Ние от нашата политическа сила и аз като лекар настояваме това да бъде запазено.
В заключение бих искал да кажа, че Касата не е търговско, а осигурително дружество. Ние не можем да изменяме основни принципи и след това да се чудим по какъв начин тя отново ще функционира. Считам, че в този случай не е прецизирано цялостно до какви последици би довело това.
Подчертавам, Касата не е търговско, а осигурително дружество. С оглед на това апелирам към всички колеги и най-вече към лекарите – за много разумно отношение, когато ще гласуваме тези текстове.

4 юни 2015 г.

Пълният текст от стенограмата можете да намерите на следния адрес: http://www.parliament.bg/bg/plenaryst/ns/51/ID/5396/

Д-р Джевдет Чакъров постави въпроса за липсата на регламентация за квалификация на лекарите след получаване на специалност

Д-р Джевдет Чакъров постави въпроса за липсата на регламентация за квалификация на лекарите след получаване на специалност.

Във времето за парламентарен контрол в Народното събрание в питане до министъра на здравеопазването  Петър Москов д-р Чакъров заяви: Колегите-лекари, които завършват медицина, след това специализират, стигат до получаване на специалност, след което тяхната квалификация и усъвършенстване, и надграждане на специалността и курсове за подобряване на квалификацията не са регламентирани от страна на водещия субект, на Министерството на здравеопазването. И аз, и Вие, и Вие и аз сме лекари, има една мъдрост, че „Човек се учи цял живот” и мисля, че това в най-голяма степен важи за лекаря, за медицината, с оглед надграждането и да отговаряме на всички съвременни възможности, които ни предоставя развитието на медицинската наука, на технологията.

В отговора си министър Москов съобщи, че към момента не съществува нормативно изискване за приемане на единни държавни изисквания за продължаващото медицинско обучение. По думите му в последните две седмици в Министерството на здравеопазването, под ръководството на отдела и дирекцията, която се занимава с квалификация и следдипломното обучение има работна група, заедно с Лекарския съюз, заедно с представители на университетите, която подготвя предложения за промени в Закона за здравето по този въпрос.

Убеден съм, че колегите-лекари желаят регламентация по този въпрос, а това единствено и само може да доведе до по-добро качество на медицинските услуги, каза в заключение д-р Чакъров.

19 юни 2015

Пълният текст можете да намерите на следния адрес: http://www.parliament.bg/bg/plenaryst/ns/51/ID/5404

Д-р Джевдет Чакъров настоя Министерството на здравеопазването да изготви цялостна стратегия за преодоляване на проблема с дефицита на педиатри

Д-р Джевдет Чакъров настоя Министерството на здравеопазването да изготви цялостна стратегия за преодоляване на проблема с дефицита на педиатри в страната.

Във времето за парламентарен контрол при задаване на въпрос на министъра на здравеопазването Петър Москов той изрази позицията си: За година-две проблемите с липсата на педиатри в страната едва ли биха могли да бъдат преодолени цялостно, но трябва да има цялостна визия и най-вече Вие, които формирате и реализирате политиките, като това дори трябва да се постигне с надпартиен консенсус. Считам, че на този етап не е достатъчно всичко това, което се прави и е необходимо много по-настойчиво търсене на решение.

19 юни 2015

Пълният текст можете да намерите на следния адрес: http://www.parliament.bg/bg/plenaryst/ns/51/ID/5404

Джевдет Чакъров: Да не повтаряме грешките, допускани при изпълнението на ОПОС през изминалия програмен период

Джевдет Чакъров постави въпроса за необходимостта през настоящия програмен период да не се повтарят грешките, допускани при изпълнението на Оперативната програма “Околна среда 2007-2013″ (ОПОС 2007-2013).

Във времето за парламентарен контрол в Народното събрание той постави въпрос на министъра на околната среда и водите Ивелина Василева за резултатите от изпълнението на ОПОС 2007-2013.

За съжаление на всички нас, не успяхме до този момент да имаме пълна мобилизация с оглед максимално висок процент на усвояване на средства от ОПОС през изминалия програмен период, коментира Чакъров след като Василева посочи, че усилията за максимално усвояване на средствата ще продължат до последния момент и че са идентифицирани 11 рискови проекти.

Като стъпка за преодоляване на проблемите при изпълнение на проектите за водна инфраструктура по ОПОС Чакъров посочи направените наскоро промени в Закона за данъка върху добавената стойност (ДДС), регламентиращи възможността общините да ползват данъчен кредит, с който да покрият разходите за ДДС за водните си проекти, реализирани от 1 януари 2007 г. до 31 декември 2015 г. Тези промени осигуриха бързото и оперативно приспадане на ДДС по ос 1 (за изграждане на водна инфраструктура) на ОПОС и съответно възстановяването му по българското законодателство. Той ще се връща на общините, но ще е недопустим разход по оперативната програма.  Чакъров припомни, че това създаде огромни финансови проблеми на общините при изпълнението натези проекти заради ограничените им финансови възможности.

Той обаче настоя повече да не се повтарят схемите за финансиране на проекти по т.нар. “зелена поляна” – т.е. проекти, които тръгват от нула, от самото начало. Като грешка, която не трябва да се повтаря Чакъров посочи и честите реорганизации на управлението на програмата.  Видяхме, че през изминалия програмен период три-четири пъти се прави реорганизация, включително и обединяване на управляващите органи и междинното звено. Считам, че това не са добри практики. Те не бива да се повтарят с оглед на това в настоящия програмен период да има максимално усвояване и реализация на средствата по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020”, каза в заключение Джевдет Чакъров.

3 юли 2015 година

Пълният текст можете да намерите на следния адрес: http://www.parliament.bg/bg/plenaryst/ns/51/ID/5410

Джевдет Чакъров изрази опасения, че до извършване на реформата във ВиК сектора няма да може активно да се реализират проектите за изграждане на водна инфраструктура

Джевдет Чакъров изрази опасения, че до извършване на реформата във ВиК сектора няма да може активно да се реализират проектите за изграждане на водна инфраструктура със средства от Оперативната програма “Околна среда 2014-2020″.

На заседание на парламентарната комисия по околната среда и водите той зададе въпрос на министъра на околната среда и водите Ивелина Василева: “Чух изказване на г-н Иван Иванов, директор на Българската асоциация по водите по програма “Хоризонт” на БНР, че  предвид поставеното от ЕК условие проектите за изграждане на водна инфраструктура у нас по Оперативната програма “Околна среда 2014-2020 да стартират след извършване на реформата във ВиК сектора,  през следващите три години докато се извършват прединвестиционните проучвания ще може да стартира строителство по 5-6 проекта. Да бъдем ли притеснени или ще тръгне нормално и ще има нормална реализация на Оперативна програма „Околна среда” по оста за изграждане на водна инфраструктура?”

Министър Василева в отговора си потвърди опасенията на Джевдет Чакъров, че в преходния период до реализацията на реформата във ВиК сектора ше стартира изграждането на водна инфраструктура проектите за Пловдив, Добрич, Асеновград и Плевен и по още пет проекта, които са в много висока степен на готовност и отговарят на принципите за реформата във ВиК сектора.

Чакъров припомни, че до момента са отделени сериозни средства както по Оперативната програма “Околна среда 2007-2013, така и от заеми от Световната банка за извършване на прединвестиционни проучания и подготовка на т.нар. мастър планове във ВиК сектора. Извършена една не малка по обем работа. Идеята ми е, че се надявам това да бъде използвано, а не да се връщаме отново на нулата и да губим време, за да успеем да усвоим средствата за изграждане на водна инфраструктура в страната, коментира Чакъров.

9 юли 2015 година

Пълният текст от стенограмата от заседанието на парламентарната комисия по околната среда и водите можете да намерите на следния адрес: http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2341/steno/ID/3816

Джевдет Чакъров изрази надежда с промените в Закона за чистота на атмосферния въздух да се предотврати осъждане на България по накзателната процедура за фините прахови частици

При първото четене на промените в Закона за атмосферния въздух Джевдет Чакъров изрази надежда заложените мерки да предотвратят осъждане на България по наказателната процедура на Европейската комисия срещу страната ни заради завишени норми на фините прахови частици.

При обсъждането на промените в парламентарната комисия по околната среда и водите Чакъров заяви, че отчита като много добър момент даването на правомощия на общинските съвети да приемат мерки за намаляване на замърсяването на въздуха, които до този момент не присъстват в мерките в общинските програми по чл. 27 от закона. “Позитивно е това,  че общинските съвети ще имат правото да включват в програмите си тези мерки за намаляването на емисиите и това е една положителна стъпка, още повече в контекста на наказателната процедура, която вече е в ход за страната ни за фините прахови частици. Аз в това отношение бих искал да чуя позицията на министерството ще бъдат ли достатъчни тези мерки с промените, които предвиждаме да бъдат направени, за да отговорим за прекратяване на наказателната процедура към нашата страна. Ние не трябва да гледаме на този казус само от гледна точка на наказателната процедура. Това е въздухът, който дишаме всички ние и това е здравето на всички нас “, коментира в заключение Чакъров.

 

2 юли 2015 година

Пълният текст от стенограмата от заседанието на парламентарната комисия по околната среда и водите можете да намерите на следния адрес: http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2341/steno/ID/3799