Начало

Начало
Джевдет Чакъров става член на ДПС още при създаването на партията. Той работи в структурите в Пловдивско, където е родният му град Асеновград и където живее със семейството си и работи като главен асистент по обща хирургия в Медицинския университет в Пловдив и като хирург в университетската болница “Свети Георги”. През 1996 година Чакъров е избран за член на колективния ръководен орган на ДПС – Централното оперативно бюро (ЦОБ), какъвто е и до момента след неколкократно преизбиране.
През юни 2001 г. е избран за народен представител от Движение за права и свободи от 8-ми многомандатен избирателен район Добрич в 39-то Народно съобрание и оттогава е избиран за депутат в четири последователни Народни събрания – 40-то, 41-во и 42-ро.
Председател на парламентарната комисия по околна среда и води
Още през първия си мандат като депутат в 39-то Народно събрание Джевдет Чакъров е номиниран от ДПС и е избран за председател на парламентарната комисия по околна среда и води (2001-2005). През тези години България води преговори за членство в ЕС. Във връзка с преговорите по глава “Екология” се подготвя и приема екологично законодателство, което да отговаря на европейските изисквания и да транспонира европейските екологични директиви. Като председател на парламентарната комисия по екология д-р Чакъров активно участва в този процес на синхронизация на българското с европейското екологично законодателство и има принос за приемането на редица закони. Той е съвносител на Закона за биологично разнообразие, приет през 2002 година, на законопроект за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за тютюна и тютюневите изделия, на два ЗИД на Закона за водите, на ЗИД на Закона за сдруженията за напояване Един от важните закони, които предизвикват особено силен обществен интерес е Законът за генетично модифицираните организми (ГМО). Джевдет Чакъров отстоява позицията за по-рестриктивни разпоредби както за отглеждането, така и за научните опити с генетично модифицирани култури с цел да се опазят чисти традиционни български земеделски култури като лозата, тютюна, плодовете и зеленчуците, пшеницата и царевицата и т.н. Той организира поредица от обществени дискусии Под негово ръководство парламентарната комисия по околна среда и води остига консенсус между депутатите от всички парламентарни групи – и от управлението и от опозицията, за тези текстове и парламентът приема един рестриктивен по отношение на ГМО закон.