Управляващо мнозинство

След предсрочните парламентарни избори през май 2013 година Джевдет Чакъров отново е избран за депутат в 42-то Народно събрание от 17-ти многомандатен избирателен район Пловдив окръг. Ръководител е на парламентарната делегация в Парламентарната асамблея на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ), заместник-председател е на парламентарната комисия по околна среда и води и член на парламентарната комисия по европейски въпроси и контрол на европейските фондове.
Още в първите дни от работата на 42-то Народно събрание той е съвносител на ЗИД на Закона за водите, чиято цел е да се реши проблемът с ДДС, което трябва да плащат общините при изпълнението на проекти за изграждане на водна инфраструктура, финансиране със средства от европейските фондове.