Доц.Джевдет Чакъров:Методиката за финансови лимити на болниците не дава резултат

Методиката за финансови лимити на болниците не дава резултат, заяви доц.д-р Джевдет Чакъров в парламента по време на дебат относно политиката за развитие на лечебните заведения.

Доц.Чакъров посочи, че мярката за финансов лимит на болниците е била наложена от предишния здравен министър Петър Москов без да е обсъдено въздействието й върху системата. Болниците продължават да трупат дългове, което доказва неефективността на тази мярка, посочи доц. Чакъров.

Той изрази подкрепа за позицията на настоящия министър на здравеопазването проф. Николай Петров да се промени методиката на финансово лимитиране на болниците.

Доц. Чакъров изрази необходимостта от скорошно въвеждане на системата на електронно здравеопазване като единствената ефективна мярка за цялостен контрол в здравеопазването.

Видеозапис с изказването на доц. Чакъров можете да намерите на следния интернет адрес: http://www.dps.bg/bg/aktualno/sabitiya/1196-izkazvane-na-narodniya-predstavitel-d-r-dzhevdet-chakarov-otnosno-otnosno-strategiyata-za-razvitie-na-lechebnite-zavedeniya-za-bolnichna-pomosht.html

9 юни 2017 година

Д-р Чакъров настоя да се направи преглед на всички закрити уранови мини в страната с цел да се предотвратят замърсявания на води

Д-р Джевдет Чакъров настоя да се направи пълен преглед на състоянието на всички закрити уранови мини в страната с цел да се предотвратят замърсявания на води, подобно на замърсяването с уран на питейната вода в Хасково. Д-р Чакъров направи това предложение по време на изслушването на министрите от служебното правителство на околната среда и водите Ирина Костова, на регионалното развитие и благоустройството Спас Попниколов и на здравеопазването Илко Семерджиев по въпроса за завишаването на нормите за уран и алфа активност в питейната вода на Хасково.

Джевдет Чакъров посочи, че данни за увеличена алфа активност в питейната вода в града има в годишните доклади на Регионалната инспекция по околна среда и води (РИОСВ)-Хасково през 2010, 2012, 2014 и 2015 година. Освен това Басейновата дирекция “Източнобеломорски район” с център Пловдив е установила повишените стойности по показателите естествен уран и обща алфа-активност и през 2016 г., а на 27 април 2016 г. Басейнова дирекция  – Пловдив е представила информация за това пред Областната администрация в Хасково, община Хасково, Регионалната здравна инспекция (РЗИ), “ВиК” ЕООД Хасково, РИОСВ и др. компетентни институции в града, посочи д-р Чакъров. Той изрази подкрепата на ДПС за инициативата на БСП в парламента да се формира анкетна комисия, която да установи дали през годините компетентните институции са предприемали адекватните мерки, така че да не се застраши здравето на хората и да се опази околната среда.

Пълният текст от изказванията на Джевдет Чакъров по темата можете да намерите на следните адреси: http://www.dps.bg/bg/aktualno/sabitiya/1038-vapros-na-d-r-dzhevdet-chakarov-kam-ministara-na-regionalnoto-razvitie-i-blagoustroistvoto.html

и

http://www.dps.bg/bg/aktualno/sabitiya/1036-vapros-na-d-r-dzhevdet-chakarov-kam-ministara-na-okolnata-sreda-irina-kostova.html

21 април 2017 година

Д-р Чакъров настоя по време на европейското председателство на ЕС България да отстоява запазването и развитието на солидарността и кохезията в Съюза

Д-р Джевдет Чакъров настоя по времето, когато България ще председателства Съвета на Европейския съюз (ЕС) да отстоява запазването и развитието на солидарността и кохезията като основни принципи в  Съюза. Той изрази тази позиция в пленарната зала на парламента по време на изслушване на вицепремиера по българското председателство на ЕС Деница Златева.

Д-р Чакъров подчерта, че структурните и Кохезионния фонд са много важни инструменти за изравняването на стандартите между различните страни на Евросъюза и затова е важно да продължи действието на тези принципи. Той посочи позицията на ДПС това да бъде определено като един от приоритетите на българското председателство на Съвета на ЕС. Чакъров посочи още, че трябва да се отговори и на предизвикателството, свързано с намаляването на бюджета на ЕС като цяло след излизането на Великобритания – един голям нетен платец, от Съюза , което ще доведе до преразпределение на този бюджет. Д-р Чакъров подчерта необходимостта това преразпределение на бюджета да се извърши прозрачно и на основата на ясни критерии.

Джевдет Чакъров изрази и позицията на ДПС, че като друг приоритет за българското председателство на Съвета на ЕС би трябвало да се определи и подобряването и развитието на политиките за генериране на икономически растеж, повишаване на конкурентноспособността на ЕС като цяло и на отделните държави, които да доведат до разкриване на повече работни места, насърчаване на развитието на малките и средни предприятия и на иновациите в икономиката. Д-р Чакъров посочи необходимостта от продължаване на действието на Европейския фонд за стратегически инвестиции по плана “Юнкер” до 2020 г. и увеличаването на средствата в него.

Всичко това са основни мерки за борбата с бедността както у нас в частност, така и в Европейския съюз като цяло, каза д-р Чакъров.

20 април 2017 година

Пълния текст от изказването на д-р Чакъров можете да намерите на следния адрес: http://www.dps.bg/bg/aktualno/sabitiya/1031-vapros-na-dzhevdet-chakarov-kam-denitza-zlateva-otnosno-podgotovkata-na-balgarskoto-predsedatelstvo-na-saveta-na-es.html

Д-р Джевдет Чакъров: Не подкрепяме бюджета на НЗОК за 2017 г., защото в него не е заложено подобряване на здравеопазването

ДПС не подкрепяме бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2017 година, защото в него не са заложени политики, които да доведат до подобряване на здравеопазването, заяви д-р Джевдет Чакъров от парламентарната трибуна при обсъждането на бюджета на НЗОК за 2017 година в Народното събрание.

За пореден път не е заложено провеждането на реформа в здравеопазването, с която да се подобри системата на здравеопазването за всички нас – и за пациентите, и за лекарите, нещо повече – в този бюджет се залага задълбочаване на проблемите и хаоса в здравната ни система, посочи д-р Чакъров.

Той припомни, че когато през декември 2014 година Народното събрание е обсъждало бюджета на НЗОК и на Министерството на здравеопазването за 2015 година министърът на здравеопазването Петър Москов е обяснил, че това е преходен бюджет и следващият ще се базира на реформа. “Категорично бюджетът за 2016 година не беше бюджет на реформа, а на административни мерки. Същото може да се каже и за бюджета за 2017 година. Това показва, че сме били прави да се съмняваме в способността на досегашния политически екип на Министерството на здравеопазването да проведе същинска реформа в здравеопазването”, каза Джевдет Чакъров.

Той посочи, че и в бюджета за следващата година са заложени чисто административни мерки на лимитиране и ограничения за медицинските дейности и никакви реформи. Д-р Чакъров попита защо я няма системата на електронното здравеопазване, за която от години се говори, че трябва да основата на реформата, тъй като именно това е ефективният контрол.

Според д-р Чакъров залагането на повече средства категорично не означава по-ефективно разходване, а системата има потребност точно от това.

По думите на д-р Чакъров ДПС продължава да настоява и за демонополизация на НЗОК, защото това ще осигури по-ефективно разходване на финансовия ресурс.

Той изрази удовлетворение от факта, че преди него негови колеги от различни парламентарни групи са изразили позиция за необходимостта от надпартиен консенсус за провеждане на реформа в здравеопазването с цел подобряване на медицинското обслужване за пациентите и условията за работа на изпълнителите на медицинска дейност, на лекарите и медицинския персонал.

Възразяваме срещу редица от заложените мерки, защото те не са реформаторски, а административно-императивни и задълбочават проблемите. Против сме лимитите за болниците, защото това е административна мярка, а не реформа и защото не може да не се заплати за извършена и доказана с проверки от НЗОК дейност на извършителите на медицинска дейност и не може да се ограничава правото на избор на пациентите на лечебни заведения, посочи д-р Чакъров. По думите му ДПС възразява и срещу текста, който предвижда прекратяването на договори с изпълнители на медицинска дейност, като се допуска предварително изпълнение на това, докато върви обжалването в съда, защото това е абсолютно нарушение и на правата на изпълнителите на медицинска дейност, и на пациентите, както и нарушение на Административнопроцесуалния кодекс.

Възразяваме и срещу залагането на обеми медицински дейности, с които след това и лекари, и пациенти, и изпълнители на медицинска дейност трябва да се съобразяват, трябва да се допуска възможност за корекции, защото не може да се предвиди колко души от какво и колко пъти ще се разболеят и какво ще е необходимо да ползват като медицинска помощ.

Според Джевдет Чакъров ДПС не одобрява и текста, който дава права на НЗОК да определя цени и обеми на медецински дейности, защото те се определят с Националния рамков договор

ДПС възразява и срещу императивно заложеното разходване на 90 на стоот резерва на НЗОК за лекарства, защото така се ощетяват останалите дейности.

Д-р Чакъров постави въпроса защо няма отчет за разходите за тази година, за да се види на какво основание се структурира бюджетът за 2017 година. Той посочи, че срещу това са възразили и представители на Сдружението на общинските болници, които са обърнали внимание на факта, че по техни прогнози болниците ще завършат тази година с разходи от 1,6 млрд.лева, а за догодина се залагат за 1,4 млрд. лева без да се обяснява на какво се базира тази стойност.

17 ноември 2016 година

Информация от изказването на д-р Чакъров можете да намерите на следния адрес: http://focus-news.bg/news/2016/11/17/2331714/dzhevdet-chakarov-dps-nyama-da-podkrepim-byudzheta-na-nzok-v-nego-ne-sa-zalozheni-reformi.html

Видеозапис от изказването на д-р Чакъров на следния адрес: http://www.dps.bg/bg/aktualno/sabitiya/729-izkazvane-na-d-r-dzhevdet-chakarov-otnosno-debata-za-byudzhet-na-nzok.html

Джевдет Чакъров предложи законово да се регламентира публичната продажба на материали от прочистването на реките

Материалите от наносните отложения, придобити при поддържане проводимостта на речните легла да се продават от областните управители чрез търг. Това предложи Джевдет Чакъров при обсъждането на второ четене в пленарната зала на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите.

Считам, че липсата на такъв текст в Закона за водите е в разрез с обществения интерес и създава, от една страна, предпоставки за злоупотреби, за безстопанственост и за корупционни практики, а от друга страна лишава областния управител от средства, които  да може да разходва за мероприятията за защита от бедствия, обоснова предложението си д-р Чакъров.

Считам, че по този начин в максимална степен би се защитил общественият интерес и би имало максимална прозрачност, а също биха се осигурили постъпления на повече средства, с които да бъдат изпълнявани цели за защита от бедствия. И без това тези средства са недостатъчни, допълни мотивите си Джевдет Чакъров.

Пълният текст от обсъждането на ЗИД на Закона за водите на второ четене в пленарната зала с участието на д-р Джевдет Чакъров можете да намерите на следния адрес: http://www.parliament.bg/bg/plenaryst/ns/51/ID/5673

както и на адрес: http://www.dps.bg/bg/aktualno/sabitiya/497-izkazvane-na-narodniya-predstavitel-dzhevdet-chakarov-otnosno-zakona-za-vodi.html

23 юни 2016 година

Джевдет Чакъров: Не е правилен подходът стратегическите документи в здравеопазването да се приемат след законите

Не е правилен подходът стратегическите документи в здравеопазването да се приемат след законите, заяви д-р Джевдет Чакъров при обсъждането на промени в Националната здравна стратегия 2020 в парламента. Той отправи критики, че първите мерки в здравеопазването са приети със закони, а в последствие са представени от Министерството на здравеопазването концепция за реформи и здравна стратегия, вместо да е обратното – стратегическите документи да предшестват законодателството и то да се базира на тях. Според Чакъров предложените промени в здравната стратегия не са достатъчно широко  обсъдени не само между политическите сили, а и в обществото. От разглеждането на предходната Стратегия до днес е изминало кратко време, обясни ли се на обществото защо се налагат тези изменения и какви са стъпките, които се предприемат сега и то след като вече бяха приети от парламента редица промени в законодателството в областта на здраеопазването, посочи д-р Чакъров.

Той изрази позиция, че отново не се залага демонополизация на Националната здравноосигурителна каса, а според ДПС това е начинът да се подобри системата на здравеопазване.

Според д-р Чакъров има противоречия между заложените цели, предлагани с настоящите промени в стратегията и одобрени вече текстове от закони. Така както е записано в Здравната стратегия, която в момента разглеждаме, трябва да има здравна равнопоставеност. Но тя как ще се постигне след като   наскоро приетият тук бюджет на Националната здравноосигурителна каса предвижда регионалните здравни каси да определят месечните лимити и по този начин се въвежда регионализация на здравната услуга и ограничение на достъпа на пациентите до лечебни заведения по региони. Ограничаването на избора на нас пациентите не е ли една огромна неравнопоставеност?, коментира д-р Джевдет Чакъров.

Пълният тект на стенограмата от заседанието на парламента можете да намерите на следния адрес:http://www.parliament.bg/bg/plenaryst/ns/51/ID/5469

видео: http://www.dps.bg/news/events/7167/izkazvane-na-narodniya-predstavitel-d-r-dzhevdet-chakarov-v-debata-za-reshenie-za-priemaneto-na-natsionalna-zdravna-strategiya-2020.aspx

16 декември 2015 година