Парламентарна дейност

Чакъров участва активно в работата на парламента, той е вносител на редица законодателни инициативи, заема активна позиция по закони в областта на екологията, земеделието, ВиК сектора и др., прави политически изказвания за изразяване на позицията на ДПС.