Джевдет Чакъров: Политическо вмешателство в изграждането на НАТУРА 2000 у нас не е имало

Политическо вмешателство нито политически натиск  в изграждането на НАТУРА 2000 у нас не е имало, каза доц.д-р Джевдет Чакъров пред БНР.НАТУРА 2000 е научен проект,който се базира единствено на научни аргументи и факти, представени от научната общност, разработила проекта – учени от БАН, от университети, институти и от неправителствени организациии, подчерта Чакъров. Той обясни,че какъв да е обхватът на зоната по НАТУРА 2000, какво да защитава и при какви режимиса  решавали единствено научните колективи. Техните предложения бяха напълно верифицирани от екип от БАН. След това предложенията за зоните бяха одобрени от Националния съвет по биологично разнообразие, допълни доц.д-р Чакъров.

 

Пълен запис от интервюто на следната интернет страница: http://bnr.bg/post/100863055/djevdet-chakarov-zashtitenite-zakona-po-natura-2000-baha-razraboteni-ot-uchenite

Posted in Актуално, НАТУРА 2000.