Джевдет Чакъров: Политическо вмешателство в изграждането на НАТУРА 2000 у нас не е имало

Политическо вмешателство нито политически натиск  в изграждането на НАТУРА 2000 у нас не е имало, каза доц.д-р Джевдет Чакъров пред БНР.НАТУРА 2000 е научен проект,който се базира единствено на научни аргументи и факти, представени от научната общност, разработила проекта – учени от БАН, от университети, институти и от неправителствени организациии, подчерта Чакъров. Той обясни,че какъв да е обхватът на зоната по НАТУРА 2000, какво да защитава и при какви режимиса  решавали единствено научните колективи. Техните предложения бяха напълно верифицирани от екип от БАН. След това предложенията за зоните бяха одобрени от Националния съвет по биологично разнообразие, допълни доц.д-р Чакъров.

 

Пълен запис от интервюто на следната интернет страница: http://bnr.bg/post/100863055/djevdet-chakarov-zashtitenite-zakona-po-natura-2000-baha-razraboteni-ot-uchenite

Природозащитници се срещнаха с Джевдет Чакъров заради Иракли

Всички 17 съгласувани по Закона за околната среда инвестиционни намерения в района на Иракли изпадащи извън заповедта за забрани, ще трябва първо да преминат първо през оценка на съответствието им с НАТУРА 2000 и едва тогава евентуално биха могли да бъдат разрешени.

Неправителствените организации обаче сериозно се опасяват от начина, по който ще се извършва специфичната оценка по Натура 2000 за съответствие с предмета на опазване в зоната. Практиката досега сочи, че всички „оценки за въздействие върху околната среда” са положителни и ако това продължи, Иракли въобще няма да е защитено.

Пълната статия може да видите на следната страница

Чакъров твърдо вкарва 1/4 от страната в ”Натура 2000”

ЕкологияЧерноморското крайбрежие няма да бъде изваждано от “Натура 2000″, съобщи министър Джевдет Чакъров на среща с представители на общините от Черноморието за обсъждане на екологичната програма.

 

Около 24% от територията на страната ще бъде минимумът, който екоминистърът ще предложи за гласуване от Министерския съвет за екомрежата. Този процент се получава след припокриването на минимума за защита на местообитанията и този за птиците, поясни министърът. Собствениците на земеделски земи, които попадат в НАТУРА 2000, ще бъдат компенсирани по няколко начина, един от които са 25% преки плащания от ЕС всяка година, свързани с размера на площта. За необлагодетелстваните региони (по-високи или наклонени) ще може да се кандидатства и за проекти по програма САПАРД. Тези стопани ще получават субсидия 100% вместо 25% преки плащания от ЕС. Ползвателите на земеделска земя чужда собственост ще получават от 50 до 200 евро на хектар директна субсидия, която може да стигне до 500 евро на хектар. В необлагодетелстваните райони могат да се добавят 400 евро на хектар, което заедно с преките плащания прави максимална субсидия от 600 евро на хектар, или 120 лв. на дка. При положение, че цената на земеделската земя в някои от тези необлагодетелствани райони е от 120 до 150 лв. на дка, “това означава, че за година и нещо собствениците ще получат парите си за земята и няма да е необходимо да я продават”. Тази земя ще може да им носи допълнителен постоянен доход или рента, каза зам.-министър на земеделието Димитър Пейчев. Според него делът на земеделските земи в защитените зони е 8-10%. Собствениците на пустеещи имоти или необработваеми земи няма да бъдат обезщетявани за пропуснати ползи.

Джевдет Чакъров: “Натура 2000” е инструмент за опазване на нашата прекрасна природа”

“Натура 2000” е инструмент за опазване на нашата прекрасна природа”,заяви министърът на околната среда и водите Джевдет Чакъров по време на международен семинар. След Националния съвет по биоразнообразие и одобрението на Министерския съвет на Европейската комисия е представен точен отчет колко точно са защитените територии в България, а именно 33,8%. “Освен това се издават директиви за опазване биоразнообразието на птиците и високите оценки, които получихме на биогеографския семинар в Букурещ говорят, че работим в правилната насока за опазване и разнообразяване на видовете птици, а освен това не трябва да се забравя, че България е държава с изключително богата фауна и опазването и е от първостепенно значение”, допълни още министър Чакъров.

ЧАКЪРОВ: НЕ МОЖЕ ДА СЕ ВАДЯТ ЗЕМИ ОТ НАТУРА 2000 ЗАРАДИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПЛАНОВЕ

Не е възможно изключване на територии от “Натура 2000″ заради инвестиционни намерения. Това съобщиха от пресслужбата на Министерството на околната среда и водите, цитирайки изказването на министър Джевдет Чакъров по време на
среща с кмета на Разлог Любен Татарски, съобщава “Дневник”.

Пълната статия може да видите на следната страница

Среща при Джевджет Чакъров за НАТУРА 2000

Кметове от Пиринско ще участват в национална среща за Натура 2000, организирана от министъра на околната среда и водите Джевдет Чакъров.

За участие в нея са поканени представители на 264 общини, областните управители, народни представители, представители на всички министерства, както и на Българска академия на науките и висши училища, неправителствени организации.

Министър Чакъров ще представи проекта на Натура 2000 и ще даде информация за същността на екологичната мрежа. Представители на Министерството на околната среда и водите ще представят механизмите за компенсации. След това ще се проведе дискусия.

Срещата започва в 11.30 часа в зала 3 на НДК.