Лекарят

Д-р Чакъров е хирург по професия. През 1986 г. завършва Медицинския университет в Пловдив със специалност “Медицина”, като през 1991 г. придобива специалност “Обща хирургия”. Продължава образованието си и през 1996 г. специализира “Ендоскопска и ендокринна хирургия”, а през 2001 г. получава степен по “Здравен мениджмънт”.
Между 1986 и 1988 година работи като хирург в болницата в град Лъки.
От 1988 до 2001 година е главен асистент по обща хирургия в Медицинския университет в Пловдив. Автор е на научни изследвания и публикации в сферата на хирургията, микробиологията, социалната медицина и здравния мениджмънт.
И в момента д-р Чакъров продължава да извършва операции в Университетската болница “Свети Георги” към Медицинския университет в Пловдив.

През октомври 2015 година д-р Чакъров стана д-р на медицинските науки след като защити в Медицинския университет в Пловдив дисертация на тема Клинични аспекти на постоперативните усложнения в тиреоидната хирургия ” с научен ръководител доц. д-р Росен Димов,дм.През май 2017 година д-р Чакъров се хабилитира като доцент по хирургия в Медицинския университет в Пловдив.