Политикът

Джевдет Ибрям Чакъров, роден на 8 август 1960 г. в Асеновград, е български политик, министър на околната среда и водите в периода 17 август 2005 – 27 юли 2009 година в коалиционното правителство с министър-председател Сергей Станишев, депутат в 39-то, 41-то и 42-то Народно събрание от либералната партия Движение за права и свободи (ДПС).
Чакъров е член на либералната партия Движение за права и свободи (ДПС).
През 1996 година е избран за член на колективния ръководен орган на ДПС – Централното оперативно бюро (ЦОБ), какъвто е и до момента след неколкократно преизбиране.От 2001 година Чакъров отговаря за международната политика на ДПС и връзките на партията с Европейската либерално-демократична партия (АЛДЕ) и Либералния интернационал(ЛИ). През месец май 2005 г. е избран за Вицепрезидент и член на Бюрото на Либералния интернационал, какъвто е и досега вече четвърти мандат.
През юни 2001 г. е избран за народен представител от Движение за права и свободи от 8-ми многомандатен избирателен район Добрич в 39-то Народно съобрание. Председател е на Комисията по околна среда и водите и е член на Комисията по здравеопазване в 39-то Народно събрание. Избран е за заместник председател на групата за приятелство между Народното събрание на България и Конгреса на САЩ и за член на Парламентарната делегация в Западноевропейския съюз.
След парламентарните избори през 2005 г. д-р Чакъров е избран за народен представител от ДПС в 40-то Народно събрание от 2-и многомандатен избирателен район Бургас. До сформирането на коалиционното правителство с премиер Сергей Станишев е член на Временната комисия по околна среда и водите.
От 16 август 2005 г. до 29 юли 2009 година е министър на околната среда и водите в коалиционното правителство на Сергей Станишев.
След парламентарните избори през 2009 година Чакъров е избран за депутат от ДПС в 41-то Народно събрание от 2-ри многомандатен избирателен район Бургас. Заместник-председател на парламентарната комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондовете и е член на парламентарната комисия по околна среда и води.
След предсрочните парламентарни избори през май 2013 година Джевдет Чакъров отново е избран за депутат в 42-то Народно събрание от 17-ти многомандатен избирателен район Пловдив окръг. Ръководител е на парламентарната делегация в Парламентарната асамблея на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ), заместник-председател е на парламентарната комисия по околна среда и води и член на парламентарната комисия по европейски въпроси и контрол на европейските фондове.

След предсрочните парламентарни избори през октомври 2014 година д-р Чакъров пак е избран за депутат в 43-то Народно събрание отново от избирателен район Пловдив окръг. В 43-то Народно събрание той е заместник-председател на парламентарната Комисия по околната среда и водите, член на Комисията по здравеопазване и основен представител в Делегацията в Парламентарната асамблея на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа (ПСЮИЕ). Като такъв има участие в няколко международни събития по линия на тази форма на сътрудничество: от 17 до 18 април е член на делегацията, участвала в заседанието на Работната група и на Постоянния комитет на ПА на ПСЮИЕ в Тирана, през май 2015 година отново в Тирана е член на делегацията на българския парламент, която участва в Годишната Пленарна сесия на ПА на ПСЮИЕ, на 6 и 7 ноември е водещ на международната конференция “Парламентарната асамблея на процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа – регионални синергии, стратегическо сътрудничество, парламентарна дипломация”, състоял се в София с домакин българското Народно събрание.

След предсрочните парламентарни избори през март 2017 година, д-р Чакъров е избран отново за депутат от ДПС в 44-то Народно събрание отново от избирателен район Пловдив окръг. Като депутат д-р Чакъров е член на парламентарните комисии по здравеопазване и околна среда и води.
Владее свободно английски и руски.
Семеен е, с две деца.