Д-р Чакъров настоя по време на европейското председателство на ЕС България да отстоява запазването и развитието на солидарността и кохезията в Съюза

Д-р Джевдет Чакъров настоя по времето, когато България ще председателства Съвета на Европейския съюз (ЕС) да отстоява запазването и развитието на солидарността и кохезията като основни принципи в  Съюза. Той изрази тази позиция в пленарната зала на парламента по време на изслушване на вицепремиера по българското председателство на ЕС Деница Златева.

Д-р Чакъров подчерта, че структурните и Кохезионния фонд са много важни инструменти за изравняването на стандартите между различните страни на Евросъюза и затова е важно да продължи действието на тези принципи. Той посочи позицията на ДПС това да бъде определено като един от приоритетите на българското председателство на Съвета на ЕС. Чакъров посочи още, че трябва да се отговори и на предизвикателството, свързано с намаляването на бюджета на ЕС като цяло след излизането на Великобритания – един голям нетен платец, от Съюза , което ще доведе до преразпределение на този бюджет. Д-р Чакъров подчерта необходимостта това преразпределение на бюджета да се извърши прозрачно и на основата на ясни критерии.

Джевдет Чакъров изрази и позицията на ДПС, че като друг приоритет за българското председателство на Съвета на ЕС би трябвало да се определи и подобряването и развитието на политиките за генериране на икономически растеж, повишаване на конкурентноспособността на ЕС като цяло и на отделните държави, които да доведат до разкриване на повече работни места, насърчаване на развитието на малките и средни предприятия и на иновациите в икономиката. Д-р Чакъров посочи необходимостта от продължаване на действието на Европейския фонд за стратегически инвестиции по плана “Юнкер” до 2020 г. и увеличаването на средствата в него.

Всичко това са основни мерки за борбата с бедността както у нас в частност, така и в Европейския съюз като цяло, каза д-р Чакъров.

20 април 2017 година

Пълния текст от изказването на д-р Чакъров можете да намерите на следния адрес: http://www.dps.bg/bg/aktualno/sabitiya/1031-vapros-na-dzhevdet-chakarov-kam-denitza-zlateva-otnosno-podgotovkata-na-balgarskoto-predsedatelstvo-na-saveta-na-es.html

Posted in Актуално, Парламентарни изказвания.