Д-р Чакъров настоя да се направи преглед на всички закрити уранови мини в страната с цел да се предотвратят замърсявания на води

Д-р Джевдет Чакъров настоя да се направи пълен преглед на състоянието на всички закрити уранови мини в страната с цел да се предотвратят замърсявания на води, подобно на замърсяването с уран на питейната вода в Хасково. Д-р Чакъров направи това предложение по време на изслушването на министрите от служебното правителство на околната среда и водите Ирина Костова, на регионалното развитие и благоустройството Спас Попниколов и на здравеопазването Илко Семерджиев по въпроса за завишаването на нормите за уран и алфа активност в питейната вода на Хасково.

Джевдет Чакъров посочи, че данни за увеличена алфа активност в питейната вода в града има в годишните доклади на Регионалната инспекция по околна среда и води (РИОСВ)-Хасково през 2010, 2012, 2014 и 2015 година. Освен това Басейновата дирекция “Източнобеломорски район” с център Пловдив е установила повишените стойности по показателите естествен уран и обща алфа-активност и през 2016 г., а на 27 април 2016 г. Басейнова дирекция  – Пловдив е представила информация за това пред Областната администрация в Хасково, община Хасково, Регионалната здравна инспекция (РЗИ), “ВиК” ЕООД Хасково, РИОСВ и др. компетентни институции в града, посочи д-р Чакъров. Той изрази подкрепата на ДПС за инициативата на БСП в парламента да се формира анкетна комисия, която да установи дали през годините компетентните институции са предприемали адекватните мерки, така че да не се застраши здравето на хората и да се опази околната среда.

Пълният текст от изказванията на Джевдет Чакъров по темата можете да намерите на следните адреси: http://www.dps.bg/bg/aktualno/sabitiya/1038-vapros-na-d-r-dzhevdet-chakarov-kam-ministara-na-regionalnoto-razvitie-i-blagoustroistvoto.html

и

http://www.dps.bg/bg/aktualno/sabitiya/1036-vapros-na-d-r-dzhevdet-chakarov-kam-ministara-na-okolnata-sreda-irina-kostova.html

21 април 2017 година

Posted in Актуално, Парламентарни изказвания.