Д-р Джевдет Чакъров постави въпроса за липсата на регламентация за квалификация на лекарите след получаване на специалност

Д-р Джевдет Чакъров постави въпроса за липсата на регламентация за квалификация на лекарите след получаване на специалност.

Във времето за парламентарен контрол в Народното събрание в питане до министъра на здравеопазването  Петър Москов д-р Чакъров заяви: Колегите-лекари, които завършват медицина, след това специализират, стигат до получаване на специалност, след което тяхната квалификация и усъвършенстване, и надграждане на специалността и курсове за подобряване на квалификацията не са регламентирани от страна на водещия субект, на Министерството на здравеопазването. И аз, и Вие, и Вие и аз сме лекари, има една мъдрост, че „Човек се учи цял живот” и мисля, че това в най-голяма степен важи за лекаря, за медицината, с оглед надграждането и да отговаряме на всички съвременни възможности, които ни предоставя развитието на медицинската наука, на технологията.

В отговора си министър Москов съобщи, че към момента не съществува нормативно изискване за приемане на единни държавни изисквания за продължаващото медицинско обучение. По думите му в последните две седмици в Министерството на здравеопазването, под ръководството на отдела и дирекцията, която се занимава с квалификация и следдипломното обучение има работна група, заедно с Лекарския съюз, заедно с представители на университетите, която подготвя предложения за промени в Закона за здравето по този въпрос.

Убеден съм, че колегите-лекари желаят регламентация по този въпрос, а това единствено и само може да доведе до по-добро качество на медицинските услуги, каза в заключение д-р Чакъров.

19 юни 2015

Пълният текст можете да намерите на следния адрес: http://www.parliament.bg/bg/plenaryst/ns/51/ID/5404

Posted in Актуално, Парламентарен контрол.