Д-р Джевдет Чакъров: НЗОК не е търговско, а осигурително дружество

Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) не е търговско, а осигурително дружество, заяви д-р Джевдет Чакъров. По време на дебатите при гласуването на второ четене на промените в Закона за здравното осигуряване той призова колегите си да не примет текста, който предвижда НЗОК да не заплаща, а да купува медицински услуги.

Ето пълния текст от изказването на д-рЧакъров: Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Първо бих искал да се обърна към уважаемите народни представители и най-вече към лекарите, за да преценим много внимателно нещата, преди да сме взели окончателно решение по този казус, защото ще има много сериозни изменения и последици с решението, което бихме взели, а именно сериозната деформация, до която би довело такова решение.
Предложението за замяна на принципа НЗОК да заплаща, с нов принцип – да купува медицински услуги, преди всичко противоречи на принципите, по които действат осигурителните системи. Осигурителната система не закупува услуги, а заплаща за тях при настъпване на определени осигурителни рискове или събития. Това не е търговска, а осигурителна система и тя няма как да бъде закупена за услуга от името на осигурения, ако не е настъпило събитие. Аргументът, че по този начин ще бъдат намалени разходите, като Касата нямало да бъде само платец на отчетена дейност на базата на добре оформени документи, а ще закупува от името на здравноосигурените лица в тяхна полза медицински дейности, е меко казано несъстоятелен.
Ако няма настъпило осигурително събитие, какво ще закупува Здравната каса от името на осигурените? Или ако е настъпило осигурително събитие, Касата ли ще определя как да бъде лекуван човекът? Тя ли ще решава каква медицинска дейност и от кого да бъде закупена? Това противоречи на принципите, на базата на които е създадена НЗОК и въобще осигурителните системи. Бих казал, че това е много сериозен абсурд.
Какво означава НЗОК да се превърне от пасивен платец на извършените услуги в активен участник на пазара на здравни услуги, както и не само да разходва събраните средства за здравноосигурителна дейност, а активно да планира, договаря и закупува за здравноосигурените лица медицинските дейности, предлагани от лечебните заведения?! Категорично подчертавам още веднъж – това противоречи на принципите на осигурителната система. Налага се лечение, когато човек се разболее и потърси лекарска помощ. Какво ще купува Касата, преди да е настъпило заболяването или осигурителното събитие?! Къде е този пазар? По какъв начин той се е развил, преди да се формулира и да се даде ход на такава хипотетична ситуация?
Това изкривява и в друг аспект функционирането на системата с оглед на това, че не пациентът, след като е осигурен, ще има правото да избира лечебното заведение и екипите, при които да се лекува той, а Касата ще казва в кои лечебни заведения и по какъв начин това да става. Това в никакъв случай не е правилно!

Нарушават се изконни права на всички нас в качеството ни на пациенти! Това не е правилният подход.
Онова, което би следвало да направи Касата в случая, е да засили контрола още от предварителните изследвания, които се правят за всички нас като пациенти, впоследствие – за диагностицирането, по какъв начин се провежда лечението, тоест да има един изключително активен силен контрол и ефективна дейност това да бъде проследено, та на тази база да бъде извършено плащането.
Ние от нашата политическа сила и аз като лекар настояваме това да бъде запазено.
В заключение бих искал да кажа, че Касата не е търговско, а осигурително дружество. Ние не можем да изменяме основни принципи и след това да се чудим по какъв начин тя отново ще функционира. Считам, че в този случай не е прецизирано цялостно до какви последици би довело това.
Подчертавам, Касата не е търговско, а осигурително дружество. С оглед на това апелирам към всички колеги и най-вече към лекарите – за много разумно отношение, когато ще гласуваме тези текстове.

4 юни 2015 г.

Пълният текст от стенограмата можете да намерите на следния адрес: http://www.parliament.bg/bg/plenaryst/ns/51/ID/5396/

Posted in Актуално, Парламентарни изказвания.