Д-р Джевдет Чакъров: Не съм оптимист за изпълнението на водните проекти по ОПОС

Не съм оптимист за изпълнението на водните проекти по Оперативната програма “Околна среда” 2014-2020, заяви д-р Джевдет Чакъров в парламента при задаването на въпрос към министъра на околната среда и водите Нено Димов за текущото изпълнение на Оперативната програма “Околна среда” (ОПОС) 2014-2020.

Д-р Чакъров изрази притесненията си, че все още Министерството на регионалното развитие и благоустройството не е разработило т.нар. мастер планове, финансирани по ОПОС 2014-2020 г. и на основата на които ще се изпълняват проектите за водните цикли в страната в изпълнение на ангажиментите ни към ЕС за пречистването на водите.

Вече мина повече от половината от периода на изпълнение на ОПОС, водните проекти са тежки и трудоемки и затова не съм оптимист, че те ще могат да бъдат изпълнени в оставащите три години от програмния период, каза в заключение д-р Чакъров.

26 май 2017 година

Видеозапис от парламентарния въпрос на д-р Чакъров можете да намерите на следния интернет адрес: http://www.dps.bg/bg/aktualno/sabitiya/1153-vapros-na-narodniya-predstavitel-d-r-dzhevdet-chakarov-po-vrema-na-parlamentarniya-kontrol.html

Posted in Актуално, Парламентарен контрол.