Джевдет Чакъров настоя да се използват всички възможни източници за финансиране на превенция на наводненията и за преодоляване на щетите от тях

Джевдет Чакъров настоя да се използват всички възможни източници за финансиране на превенция на наводненията и за преодоляване на щетите от тях. На заседание на парламентарната комисия по околна среда и води по повод поредните сериозни щети, предизвикани от наводнения в страната, той попита министъра на околната среда и водите Ивелина Василева какви са възможностите да се финансират дейности за превенция на наводненията от Оперативната програма “Околна среда 2014-2020″, от държавния бюджет, от други оперативни програми.

Василева отговори, че има заложени средства за това в  Оперативната програма “Околна среда 2014-2020″, в програмата за развитие на селските райони също има заложен ресурс, чрез който могат да бъдат финансирани мерки, свързани с подобряване на инфраструктурата в сектора хидромелиорации и вредното въздействие на водите, за което отговарят “Напоителни системи“. Тя обясни още, че  в момента се изготвя стратегия, подпомагана от Световната банка за развитието и управлението на тези два подотрасъла във водния сектор. Като други финансови източници Василева посочи Междуведомствената комисия за бедствия и аварии и  фонда „Солидарност“  на Европейския съюз. По думите й плановете за управление на риска от наводнения са във фаза изготвяне на картирането, на базата на идентифицирането на рисковите зони се извършва картирането до края на 2015 г., а  през 2016 г. трябва да бъдат приети.

Чакъров препоръча да се използват по-активно възможностите за обмен на информация от европейските метеорологични центрове и спътниковата агенция и даде пример със САЩ, където набазата на навременната метеорологична прогназа бяха предприети превантивни мерки като спиране на полети, преустановяване на движението на градския транспорт, ограничения хората да ползват личните си автомобили и др. във връзка със снежния циклон, връхлетял някои щати.

5 февруари 2015 г.

Пълният тект от стенограмата с въпроса на Джевдет Чакъров можете да намерите на следния адрес: http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2341/steno/ID/3508

Posted in Актуално, Парламентарни изказвания.