Джевдет Чакъров изрази опасения, че до извършване на реформата във ВиК сектора няма да може активно да се реализират проектите за изграждане на водна инфраструктура

Джевдет Чакъров изрази опасения, че до извършване на реформата във ВиК сектора няма да може активно да се реализират проектите за изграждане на водна инфраструктура със средства от Оперативната програма “Околна среда 2014-2020″.

На заседание на парламентарната комисия по околната среда и водите той зададе въпрос на министъра на околната среда и водите Ивелина Василева: “Чух изказване на г-н Иван Иванов, директор на Българската асоциация по водите по програма “Хоризонт” на БНР, че  предвид поставеното от ЕК условие проектите за изграждане на водна инфраструктура у нас по Оперативната програма “Околна среда 2014-2020 да стартират след извършване на реформата във ВиК сектора,  през следващите три години докато се извършват прединвестиционните проучвания ще може да стартира строителство по 5-6 проекта. Да бъдем ли притеснени или ще тръгне нормално и ще има нормална реализация на Оперативна програма „Околна среда” по оста за изграждане на водна инфраструктура?”

Министър Василева в отговора си потвърди опасенията на Джевдет Чакъров, че в преходния период до реализацията на реформата във ВиК сектора ше стартира изграждането на водна инфраструктура проектите за Пловдив, Добрич, Асеновград и Плевен и по още пет проекта, които са в много висока степен на готовност и отговарят на принципите за реформата във ВиК сектора.

Чакъров припомни, че до момента са отделени сериозни средства както по Оперативната програма “Околна среда 2007-2013, така и от заеми от Световната банка за извършване на прединвестиционни проучания и подготовка на т.нар. мастър планове във ВиК сектора. Извършена една не малка по обем работа. Идеята ми е, че се надявам това да бъде използвано, а не да се връщаме отново на нулата и да губим време, за да успеем да усвоим средствата за изграждане на водна инфраструктура в страната, коментира Чакъров.

9 юли 2015 година

Пълният текст от стенограмата от заседанието на парламентарната комисия по околната среда и водите можете да намерите на следния адрес: http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2341/steno/ID/3816

Posted in Актуално, Парламентарни изказвания.